Category: Uncategorized

ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱህፋ የተመራ ልዑክ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ሸመልስ አብዲሳ ጽ/ቤት በመገኘት በሸገር ከተማ እየተከናወነ ባለው ...

የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት በሀጅና ዑምራ ጉዳይ ላይ በዛሬ እለት ሁጃጆችን አወያይተዋል ግንቦት 3ዐ /2ዐ15 ፡፡ የጠቅላይ ም/ቤቱ ኘሬዝዳንት ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የዘንድሮ ሀጅና ዑምራ ከምንጊዜውም በላይ የተሻላ እና በዲጀታል ቴክኖሎጂ የታገዘ ሲሆን የእስልምና ጉዳዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በገለፁት መሠረት የ2ዐ15 ሀጅ የተሳካ መሆኑን ገል...

የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሸይኽ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በሰሜኑ የሐገራችን ክፍል ተከስቶ የነበረውን የእርስበርስ ጦርነት ለማቆም ሲደረግ የነበው የሰላም ውይይት ስምምነት ላይ በመድረሱ ለመላው ኢትዮጵያዊያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የ«እንኳን ደስ አላችሁ» መልዕክት አስተላልፈዋል። ...

...

ጥቅምት 21/2015 በድሬዳዋ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አዘጋጅነት በተካሄደው የትውውቅ መድረክ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማው ህዝበ ሙስሊም በስታዲየም በመገኘት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች ጋር ትውውቅ አካሂዷል:: ...

ጥቅምት 18/2015 የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ሼይኽ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር የሆኑትን ሚስተር ሬሚ ማሬሾ በጽ/ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል:: ...

EIASC Copyright© 2022