Gambela Regional Majlis

የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት
(ጋምቤላ ከተማ 05 ቀበሌ የተባበሩት ማደያ)

photo_2022-11-24_10-11-33

 

 ሼይኽ መሀመድ የሱፍ

ፕሬዚዳንት

photo_2022-11-24_10-11-16

 

ሼይኽ ሁሴን ኢብራሂም

ምክትል ፕሬዚዳንት

photo_2022-11-24_10-11-39

 

 

ሼይኽ ጀማል መሀመድ 

ዋና ጸሀፊ

EIASC Copyright© 2022