Follow Us:

Gambela Regional Majlis

የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት
(ጋምቤላ ከተማ 05 ቀበሌ የተባበሩት ማደያ)

 

 ሼይኽ መሀመድ የሱፍ

ፕሬዚዳንት

 

ሼይኽ ሁሴን ኢብራሂም

ምክትል ፕሬዚዳንት

 

 

ሼይኽ ጀማል መሀመድ 

ዋና ጸሀፊ

EIASC Copyright© 2022