News

ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ...

የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ም/ቤት በሀጅና ዑምራ ጉዳይ ላይ በዛሬ እለት ሁጃጆችን አወያይተዋል ግንቦት 3ዐ ...

የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሸይኽ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በሰሜኑ የሐገራችን ክፍል ተከስቶ የነበረውን የእርስበርስ ጦር...

ጥቅምት 21/2015

በድሬዳዋ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አዘጋጅነት በተካሄደው የትውውቅ መድረክ ...

EIASC Copyright© 2022